joomla templates top joomla templates template joomla

Fizičko obezbeđenje

Poslove fizičkog obezbeđenja imovine i lica, obavljamo putem neposrednog angažovanja naših službenika obezbeđenja. Poslove obezbeđenja obavljamo na portirnicama, prijavnicama i putem patrolne delatnosti. Patrolna delatnost se obavlja putem 5 patrolnih vozila. Na svakom objektu imamo i pešačke patrole ,kao i patrole sa službenim psima na prostorima i objektima koji to zahtevaju.

Poslovi službenika obezbeđenja podrazumevaju kontinuiranu aktivnost u cilju zaštite:

 • Objekata i imovine u njima
 • Lica u objektu (zaposlenih i posetilaca)
 • Poslovnih i bezbednosnih informacija

fizicko obezbedjenje

Navedene ciljeve ostvarujemo putem :

 • Obavljanja operativnih radnji u funkciji bezbednosti objekta
 • Prevencije kriminala u objektu
 • Kontrole kretanja lica u objektu ili u određenom perimetru
 • Kontrole unošenja i iznošenja robe, materijala, osnovnih sredstava koja pripadaju čuvanom objektu
 • Vršenje uviđaja i obezbeđenje dokaza po izvršenom krivičnom delu i obaveštavanje o tome organe MUP-a i korisnike naših usluga
 • Održavanje kućnog reda u objektu obezbeđenja, na osnovu internih akata  korisnika naših usluga
 • Pored fizičkog obezbeđenja PD „Kostolac Usluge“ , nudi mogućnost tehničke zaštite Vaših objekata sa stalnim video nadzorom iz našeg kontrolnog centra, a takođe postoji i mogućnost implementiranja vaše opreme za tehničku zaštitu u naš sistem.

Službeni psi

PD "Kostolac Usluge" poseduje pet patrolnih pasa rase Nemački ovčar, angažovanih za otkrivanje i pronalaženje počinilaca krivičnih dela na terenu i radi preventivnog delovanja. Uz pomoć službenih pasa faktor rizika sveden je na minimum. Četiri službenika obezbeđenja su specijalno obučena za vodiče pasa. 

nemacki ovcar

Osnovne prednosti službenih pasa :

 • Odbija napadača od namere.
 • Ne dolazi do upotrebe vatrenog oružja. Umesto korišćenja vatrenog oružja za odbranu se koristi službeni pas.
 • Javljaju svaku novonastalu situaciju.
 • Pretragom terena ili prostorija (objekata) pronalaze skriveno lice, zaustavljaju ga ili javljaju.
 • Na sve napade se susprostavljaju aktivnom odbranom i primoravaju napadača na razumno ponašanje (napad može biti sa korpom ili bez korpe).
 • Obezbeđuju pretres uhvaćenog (prilikom pretresa uhvaćeni može da napadne službenika obezbeđenja).
 • Napad psa ima paralizirajuće dejstvo na napadača, dresirani pas je hrabar i ne plaši se ni od kojeg oružja (pas ne može znati posledice).
 • Sa službenim psom, služba obezbeđenja je u mogućnosti da pretraži i teško savladive ili za čoveka nedostupne terene. Službeni psi savladavaju vrlo teške prepreke.
 • Pomažu prilikom sprovođenja
 • Zaustavljaju u begu uhvaćenog.
 • Apsolutno su poslušni iz neposredne blizine do većih udaljenosti.  

Način preuzimanja poslova zaštite objekata i lica

Način na koji PD „Kostolac Usluge“ preuzima odgovornost čuvanja objekata i lica, najrečitije govori o njegovoj profesionalnosti . Pre svakog prihvatanja poslova obezbeđenja i zaštite određenog  objekta, naš stručni tim u obavezi je da izvrši određene radnje:

 • Izrada bezbednosne procene ugroženosti objekata koja je zatečena
 • Izrada plana obezbeđenja
 • Izrada plana posebnih dužnosti i obaveza službenika obezbeđenja, u skladu sa specifičnim karakteristikama objekta koji se preuzima na čuvanje
 • Uspostavljanje i organizovanje administrativnih i evidencionih poslova u vezi sa objektom koji se štiti
 • Usaglašavanje postojećeg pravilnika o kućnom redu u objektu, sa profesionalnim zahtevima službe obezbeđenja, što predstavlja i sastavni deo ugovora sa korisnikom usluga.

Kategorije čuvanih objekata

Privredno društvo „Kostolac Usluge“ je svoje angažovanje prilagodilo uslovima koje diktira tržište bezbednosnih usluga, odnosno zahtevima korisnika usluga. Radno smo sposobni da preuzmemo odgovornost za zaštitu objekata, prostora i lica svih kategorija. O tome svedoče i naša dosadašnja iskustva na zaštiti Elektoprivrednih objekata, termoelektrana, kopova i drugih preduzeća.