Privredno društvo „Kostolac Usluge“ d.o.o. osnovano je 2004. godine u Kostolcu, procesom restrukturiranja i izdvajanjem iz EPS-a i posluje sredstvima u državnoj svojini. Šifra pretežne delatnosti je 8010, delatnost privatnog obezbeđenja. Poslovna politika privrednog društva usmerena je ka stalnom usavršavanju u tehničkom i organizacionom smislu i usavršavanju znanja i sposobnosti službenika obezbeđenja FTO. Prateći evropske standarde u oblasti "Private security", menadžment PD "Kostolac Usluge" uključen je u sve novine iz oblasti bezbednosti i zaštite.

ISO logo
                   Verifikacija sertifikata

U okviru svoje delatnosti, privredno društvo obavlja :

  • Pružanje usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja
  • Održavanje higijene prostorija

Poseban značaj u razvoju našeg privrednog društva pridajemo saradnji sa naučno istraživačkim i obrazovnim  ustanovama kao i MUP-om Srbije, čija znanja koristimo u permanentnoj obuci naših službenika. Posebno izdvajamo našu saradnju sa Centrom za prevenciju kriminaliteta, pri Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda. Naše privredno društvo je član udruženja za fizičko-tehničko obezbeđenje, Grupacija za fizičko obezbeđenje pri Privrednoj komori Srbije i član CoESS-a  ( Konfederacije evropskih službi bezbednosti ). Takođe naše privredno društvo ima predstavnika u Komitetu za zaštitu „kritičnih infrastruktura“ koji deluje u okviru CoESS-a. Imamo veliko iskustvo u čuvanju i obezbeđivanju kritičnih infrastruktura i velikih sistema kao što su termoelektrane i kopovi. Naš rad pre svega baziramo na iskustvu, poznavanju terena, ljudi, dobrom saradnjom sa MUP-om i mobilnim patrolama.


o nama